lipiec 2017

Łańcuch Światła w obronie wolnych sądów

Połowa lipca 2017 r. to czas tragiczny dla niezawisłości sądownictwa i tym samym demokracji w Polsce. Wtedy Sejm głosami PiS uchwalił ustawy upolityczniające wymiar sprawiedliwości. Budująca była jednak reakcja społeczna na takie działanie. W setkach miast odbyły się protesty pod hasłem “Łańcuch Światła’, których symbolem były białe świece trzymane w rękach uczestników. Obywatele głośno wyrazili swój sprzeciw i domagali się prezydenckiego veta przyjętych ustaw.

Pierwszy z protestów w Lublinie odbył się 18.07.2017 r. pod Sądem Okręgowym. Byliśmy tam wtedy i w kolejnych dniach. Oto Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany w podniosłej atmosferze 19 lipca (film sferyczny 360 stopni, można więc myszką lub palcem na ekranie smartfona “rozglądać się”):

 

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy też spontanicznie “Łańcuch Światła” pod Sądem Rejonowym w Świdniku już 20 lipca. Pocztą pantoflową przekazaliśmy sobie wzajemnie informacje na ten temat, dzięki czemu przyszło protestować pod sąd ok. 30 osób. W kolejnych dniach osób przybywało, np. 24 lipca w naszym małym mieście protestowało już ok. 100 osób, w tym wiele znanych osobistości m.in. z dawnej “Solidarności”, byli też radni ŚWS oraz obecni i dawni działacze prodemokratyczni różnych opcji.

Tak wówczas tłumaczył mediom nasze motywacje Jakub Osina:
“Nie jesteśmy partią polityczną, ale jako ruch miejski będziemy zawsze zabierać głos w sprawach ważnych dla obywateli, mieszkańców Świdnika i powiatu. Ponieważ od dłuższego czasu obserwujemy na naszym terenie marazm partii politycznych, zarówno lewicowych, jak i centrowych, w sposób naturalny musimy zastąpić je w tych ważnych dla Polski dniach. Trwające protesty mają bardziej charakter oddolny, spontaniczny, a jest to dokładnie ten rodzaj aktywności, w której ruchy miejskie jak Świdnik Wspólna Sprawa są niezastąpione. My nie musimy czekać na sygnał czy wskazówki z Warszawy, jesteśmy na dole z ludźmi – blisko ich spraw i problemów.”

Tak wyglądał "Łańcuch Światła" w Świdniku

Uważamy, że miejsce naszego kraju jest w strukturach Unii Europejskiej, z poszanowaniem wartości zjednoczonej Europy, z gwarancją praworządności oraz praw obywatelskich Polaków. Jesteśmy mieszkańcami Świdnika, obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Zawsze będziemy stawali w obronie zachodnich wartości, wolności i prawa. Tylko przestrzeganie demokratycznych zasad i prawa jest gwarancją dobrobytu i bezpieczeństwa wszystkich Polaków.