DLACZEGO KANDYDUJĘ NA BURMISTRZA

Szanowni Państwo!
Zdecydowałem się ubiegać o wybór na stanowisko burmistrza naszego miasta, ponieważ jestem przekonany, że Świdnik wymaga pilnych zmian. Wspólnie z Państwem chcę doprowadzić do tego, by nasze miasto zaczęło rozwijać się w tempie minimum tak dobrym, jak inne miasta w naszym województwie. Nas wszystkich nie stać na kolejne lata marazmu i pozorowanych działań. Świdnik potrzebuje zmiany stylu zarządzania od zaraz, a ja jestem gwarantem, że tak się stanie.

Do tegorocznych wyborów idę z najlepszą, energiczną drużyną w Świdniku i możliwym do zrealizowania programem. Wspólnie oferujemy Państwu konkretne rozwiązania palących problemów i pełną determinację, by wprowadzić nasz program w życie. Świdnik Wspólna Sprawa to organizacja, która przez ostatnie lata dała się poznać mieszkańcom Świdnika i powiatu jako aktywnie działająca w sferze publicznej i podejmująca ważne tematy. Natomiast dzięki naszej obecności we władzach powiatu świdnickiego, zrealizowaliśmy szereg inwestycji, zwłaszcza drogowych na terenie miasta i całego powiatu na poziomie rekordowym. Nigdy wcześniej nie wybudowano tylu dróg i nie pozyskano tylu funduszy z zewnątrz na inwestycje. Chcę do tego samego doprowadzić w Świdniku.

21 października zapraszam Państwa do dokonania bardzo ważnego wyboru.

Jako jedyny kandydat, za którym rzeczywiście nie kryje się żadna partia polityczna, gwarantuję, że decyzje o naszych sprawach będą zapadały w Świdniku, a nie w Warszawie.

Obiecuję, że jestem i zawsze będę po stronie Mieszkańców.
Liczę na Państwa głos!

Kandydat na burmistrza Świdnika
Mariusz Wilk