DOTRZYMALIŚMY SŁOWA!

Od grudnia 2014 roku Świdnik Wspólna Sprawa współtworzy koalicję rządzącą powiatem. Dzięki Państwa zaufaniu zasiadam od czterech lat w zarządzie powiatu. Warto podsumować krótko co udało się przez ten czas zrobić.

Autor artykułu: Jakub Osina

Jako ruch miejski pokazujemy w praktyce, że dzięki współpracy różnych środowisk, dobrym kontaktom z gminami powiatu świdnickiego można zrobić dla Mieszkańców więcej. Najlepszym odzwierciedleniem tego są powiatowe inwestycje, które w latach 2015-2018 osiągnęły rekordowy poziom.

Inwestycje

Liczby nie kłamią, a zewnętrzny ranking inwestycji per capita (czyli „na głowę mieszkańca”) pokazuje jak olbrzymimi skok inwestycyjny zrobiliśmy w powiecie świdnickim po 12-letnich rządach PiS. Na początku tej kadencji byliśmy w tej najistotniejszej klasyfikacji na szarym końcu. Powiat nasz zajmował 255 miejsce wśród 314 powiatów (dane 2013-2015). Tymczasem w najnowszym rankingu jesteśmy na miejscu 87! To ogromny wzrost inwestycji i fakt, którego nie da się przekłamać czy zignorować. Ten rok będzie jeszcze lepszy i w kolejnym tego typu rankingu znów będziemy w czołówce polskich powiatów. Ranking przeprowadziło pismo „Wspólnota”.

Dla porównania miasto Świdnik odnotowało w mijającej kadencji spadek w rankingu inwestycji na głowę mieszkańca z 164 miejsca na 190 miejsce (na 267 wszystkich uwzględnionych gmin). Niestety widać więc brak rozwoju i inwestycji w mieście.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Świdniku to remont Al. Lotników Polskich. W dwu etapach, zrealizowanych w latach 2015 i 2016 ta ważna miejska arteria otrzymała nowe oblicze. Oprócz remontu nawierzchni, wzdłuż ulicy powstała ścieżka rowerowa z nawierzchnią bitumiczną, nowe chodniki, zjazdy na posesje.

Obecnie realizowana jest przebudowa ul. Racławickiej. W tym przypadku również wyremontowane zostaną chodniki po obu stronach ulicy, a po południowej stronie powstanie ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej. Na wniosek miejskich radnych ze Świdnik Wspólna Sprawa – Edyty Lipniowieckiej oraz Wiesława Księskiego (poparty wieloma podpisami mieszkańców) na przejściu w kierunku Szkoły Podstawowej numer 5 zainstalowana zostanie wzbudzana sygnalizacja świetlna. Niewygodne i niebezpieczne rondo im. Honorowych Dawców Krwi zostanie przebudowane. Powstaną nowe miejsca do parkowania wzdłuż całej ulicy.

Doprowadziliśmy do końca przygotowanie inwestycji budowy ulicy Kusocińskiego w Świdniku. Zadanie to, przejęte przez powiat od miasta w zeszłej kadencji, wkroczyło w fazę wykonawstwa, a właściciele gruntów przejętych w ramach procedury ZRID po tę ulicę otrzymują właśnie odszkodowania. Co ciekawe, mimo wielu pokrzykiwań opozycyjnych radnych, w zasadzie nikt nie odwołuje się od wyceny sporządzonej przez niezależnych rzeczoznawców. Podobnie, na ukończeniu są już prace związane z przejęciem przez samorządy wszystkich działek pod ulicą Dworcową – tak aby w przyszłej kadencji wykonać generalny remont tej ulicy i udostępnić ją mieszkańcom miasta. Obecnie wykonano remont doraźny, aby ułatwić swobodny przejazd ulicą.

W ramach współpracy koalicyjnej w zarządzie powiatu w Świdniku powstały powiatowe, kryte korty tenisowe oraz hala sportowa przy I LO im. Wł. Broniewskiego. Obiekt ten, zastąpił ponad 50-letnią starą i zbyt małą salę gimnastyczną. Hala i korty są do dyspozycji wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Inwestycje realizowane przez powiat to zarówno terenie Świdnika, jak i pozostałych gmin powiatu. Stawiamy bowiem na równomierny rozwój wszystkich części naszej małej ojczyzny. Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych był trasa Lublin-Mełgiew-Zakrzów na terenie gminy Mełgiew. Droga ta stanowi połączenie powiatu z sąsiednim powiatem łęczyńskim i dla wielu mieszkańców to trasa do pracy, czy na Pojezierze łęczyńsko-włodawskie. Wzdłuż tej drogi powstały nowe chodniki, jak chociażby dawno oczekiwany przez mieszkańców odcinek chodnika w Jackowie lub powstający właśnie, brakujący odcinek w pobliżu zakładu produkcyjnego. Wyremontowano również mełgiewski fragment ulicy Krępieckiej.

Zarząd powiatu, który współtworzymy podjął – po latach bezczynności w tym temacie – wysiłek remontu obiektów mostowych na naszym terenie. Pozyskujemy na te zadania środki zewnętrzne, z budżetu państwa, dzięki czemu odciążamy wydatki powiatowe. Udało się w mijającej kadencji wyremontować 2 mosty: w gminie Piaski (Gardzienice) oraz w Mełgwi, a obecnie trwają prace nad trzecim obiektem w Rybczewicach . To bardzo ważne prace dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest droga Biskupice-Trawniki, która zapewnia, również wielu mieszkańcom Świdnika, lepszy dojazd do pracy. To zadanie ma swój ciąg dalszy i obecnie jest realizowany jego drugi etap.

Ruszył również projekt E-geodezja, w ramach którego 31 obwodów geodezyjnych na terenie powiatu zostanie zmodernizowanych. Będzie to między innymi 5 obwodów geodezyjnych w Świdniku, czy 13 obwodów w Piaskach. Łącznie w ramach projektu zmodernizowanych zostanie ponad 52 tysiące działek. To dobra okazja do naprawy wielu błędów powstałych po działaniach naszych poprzedników w ramach niesławnej modernizacji w 2010 roku.

Pozyskane środki zewnętrzne

Zarząd powiatu, w którym zasiadam pozyskał w latach 2015-2018 rekordowe środki zewnętrze na finansowanie inwestycji, ale również na różnego rodzaju projekty z zakresy edukacji, pomocy społecznej czy aktywizacji osób bezrobotnych i spierania przedsiębiorców.

Jest się w tym zakresie czym pochwalić. Wartość projektów z dofinansowaniem zewnętrznym wyniosła w mijającej kadencji łącznie 105 847 166 zł. W ramach tej kwoty pozyskaliśmy aż 75 796 632 zł środków zewnętrznych. To rekordowa kwota, której efekty w postaci dróg, mostów, remontów budynków, czy projektów edukacyjnych zostaną w naszym powiecie.

Właśnie złożyliśmy wniosek o środki zewnętrzne na drugi etap ważnych prac drogowych na terenie Świdnika, czyli inwestycję obejmującą ulice: Armii Krajowej, Maczka i Krępiecką. Wszystko wskazuje na to, że środki te zostaną pozyskane i w przyszłym roku remont ulicy Racławickiej będzie miał tak oczekiwany przez mieszkańców Świdnika ciąg dalszy.

Konsultacje

To na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, a co związane jest z planowaniem i realizacją inwestycji to całkowita zmiana podejścia do konsultacji społecznych. W miejsce urzędniczych decyzji i arbitralnych rozwiązań narzucanych przez projektantów, wprowadziliśmy wielostopniowy system konsultacji.
W ten sposób powstawał projekt remontu ulic Racławickiej, Maczka, Armii Krajowej i Krępieckiej. Skonsultowaliśmy go z wieloma środowiskami (m.in. z rowerzystami, mieszkańcami wieżowców przy Jarzębinowej, przedsiębiorcami, którzy wzdłuż tych ulic prowadzą działalność gospodarczą) i instytucjami (Urzędem Miasta czy Spółdzielnią Mieszkaniową). W ten sposób już na etapie projektowania uniknęliśmy wielu potencjalnych błędów.

W procesie konsultacji wyłoniliśmy również rozwiązanie do projektowania przebudowy skrzyżowania ulic Klonowej i Al. Lotników Polskich oraz Rejkowizna. Każdy mieszkaniec powiatu mógł wyrazić na ten temat swoją opinię i odpowiedzieć, jakie rozwiązanie uważa za najlepsze.
Konsultacje wskazały również drogi, które mieszkańcy powiatu uważają za priorytetowe w staraniu się o środki zewnętrzne. Korzystamy z tych wyników do dziś, składając Armii Krajowej, Maczka i Krępiecką do dofinansowania w ramach konkursu o środki zewnętrzne.

Przyjazny i nowoczesny urząd

Nowoczesny i wygodny urząd to jeden z podstawowych celów Zarządu Powiatu w tej kadencji. Od 2015 roku podjęliśmy szereg działań, aby mieszkańcy Świdnika i powiatu swoje sprawy załatwiali szybciej i lepiej. Osobą odpowiedzialną za wiele tych zmian jest sekretarz powiatu, Mariusz Wilk – dziś kandydujący ze Świdnik Wspólna Sprawa na burmistrza Świdnika.

Przede wszystkim zmieniliśmy godziny pracy starostwa, na bardziej przyjazne dla mieszkańców. Poniedziałek od ponad 3 lat jest dniem, w którym urząd pracuje do 18:00, tak aby osoby aktywne zawodowo nie musiały brać urlopu na załatwianie swoich spraw. To rozwiązanie zdało egzamin.

Otworzyliśmy Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji w Piaskach. Dzięki temu osoby z tej gminy, ale również z Rybczewic i Trawnik mają znacznie ułatwiony dostęp do urzędu. Skutkuje to również zmniejszeniem kolejek w Świdniku.

Uruchomiliśmy elektroniczny system kolejkowy w Wydziale Komunikacji. Sprawia on, że obsługa klienta jest przejrzysta – nikt już nie może być obsłużony „poza kolejką”. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się do rejestracji pojazdu przez Internet.

W ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w Starostwie Powiatowym możliwość dokonywania bezgotówkowych opłat za pomocą kart płatniczych. W okienku kancelaryjnym na pierwszym piętrze zainstalowano terminal do płatności wszystkimi popularnymi rodzajami kart płatniczych. Można tu wnieść opłaty, które trafiają na konto starostwa. Są to opłaty związane z procesem rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, wydawania materiałów geodezyjnych, pozwoleń na budowę, czy opłaty za wydanie karty wędkarskiej etc. Proces płatności trwa kilka sekund, a mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Nie ma potrzeby wypełniania druków do przelewu i czekania w bankowej lub pocztowej kolejce.
Wygoda i prostota, czyli sposób w jaki powinien funkcjonować nowoczesny i przyjazny urząd. Sprawy trzeba załatwiać szybko, bo naszą wspólną sprawą jest dbanie o wygodę mieszkańców miasta i powiatu.

Jest jeszcze wiele ludzkich spraw, pojedynczych problemów, z którymi zmierzyli się członkowie zarządu powiatu w mijającej kadencji. Gdzieś trzeba było pomóc w budowie kawałka chodnika, w innym miejscu skosić trawę czy wyczyścić rów melioracyjny. Posprzątać ścieżkę, czy odśnieżyć drogę. Te i wiele innych problemów rozwiązywanych na co dzień to chleb powszedni pracy w samorządzie. Zasada przyjęta przeze mnie była prosta: Moje drzwi zawsze były otwarte dla mieszkańców miasta i powiatu. Nie strzeże ich sekretarka, o każdej porze można wejść i przedstawić swój problem czy pomysł. Wiele osób ma też mój numer telefonu. Uważam, że zostałem wybrany przez Świdniczan właśnie po to, aby pomagać im w rozwiązywaniu nawet najmniejszych problemów. Żeby zawsze stać po stronie Mieszkańców.

dr Jakub Osina
Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego w Świdniku