DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE GŁOSY!

Serdecznie dziękujemy za blisko 4000 Waszych głosów oddanych na naszych kandydatów do Rady Powiatu w obu okręgach oraz ponad 3700 głosów do Rady Miasta Świdnik. Dziękujemy też za 3277 głosów na Mariusza Wilka. W obu radach będziemy mieć teraz dwukrotnie więcej radnych: dwoje w powiecie (Edyta Lipniowiecka i Jakub Osina) oraz czworo w mieście (Magdalena Szabała, Ireneusz Szutko, Maciej Kantor i Mariusz Wilk). Nasi radni są do Waszej dyspozycji i będą starali się dbać o wartości i postulaty, z którymi szliśmy do wyborów. W ciągu 4 lat udało się nam zdobyć zaufanie ponad 2000 Świdniczan więcej. To zobowiązuje, żeby zawsze stać po stronie Mieszkańców!