Kandydaci do Rady Miasta Świdnik

Okręg nr 3

1. KANTOR Maciej

34 lata. Inżynier logistyki i organizacji transportu oraz pielęgniarz. Pracuje w szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Od urodzenia mieszkaniec Świdnika i osiedla Wschód. Dzięki jego inicjatywie i projektowi zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano na Wschodzie plac zabaw z siłownią. To jedna z pierwszych inwestycji miejskich w tym rejonie Świdnika od wielu lat. Maciej Kantor i inni członkowie Świdnik Wspólna Sprawa chcą by było ich więcej. Osiedle Wschód potrzebuje większej uwagi ze strony lokalnych władz i większej liczby inwestycji. Jest jednym liderów Świdnik Wspólna Sprawa, nie należy do partii politycznej. Jego zainteresowania to wędkarstwo i podróże.

2. WÓJCIK Marta

58 lat. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie “Przygotowania projektów i zarządzania funduszami europejskimi”, “Kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” oraz wiele kursów i szkoleń, m.in. w zakresie zamówień publicznych, konstruowania i wdrażania projektów unijnych oraz ich zarządzania. W latach 1985-1989 była zatrudniona w Zarządzie Wojewódzkim ZMW w Lublinie na stanowisku Sekretarza Okręgowej Rady Akademickiej, pracując na rzecz środowiska akademickiego miasta Lublina i środowisk wiejskich Regionu. Z tego okresu wyniosła doświadczenie i serce do pracy na rzecz środowisk ubogich i domów dziecka, a także rozumianej szeroko aktywności społecznej. W latach 1989-1991 pracowała w Pracowni Technologii Światłowodów UMCS na samodzielnym stanowisku pracy, koordynując badawczy program węzłowy z Komitetu Badań Naukowych w zakresie technologii światłowodów. Od roku 1991 do chwili obecnej pracuje w UMCS na stanowisku specjalisty, wykonując obowiązki koordynatora procesu dydaktycznego, a także związane z zarządzaniem bazą danych i administrowaniem zasobami systemu informatycznego Uczelni. W roku 2004 była koordynatorem pierwszej edycji „Akcji zeszyt” w Świdniku, adresowanej do dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W latach 2004-2011 oraz w latach 2014-2017 była członkiem Rady Nadzorczej SM w Świdniku, w ostatniej kadencji była jej wiceprzewodniczącą. W Świdniku zamieszkuje od roku 1992 i na przestrzeni tych lat podejmowała wyzwania organizacji wielu akcji i działań na rzecz lokalnej społeczności, z których ostatnią była akcja protestacyjna wobec planu budowy drogi technologicznej pod balkonami kilku budynków na Osiedlu Brzeziny, zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem. Prywatnie jest molem książkowym i miłośniczką dobrej muzyki wszystkich gatunków, interesuje się także ogrodnictwem i botaniką. Podejmowane z najwyższą przyjemnością aktywności fizyczne to przede wszystkim wędrówki górskie, ze szczególnym uwzględnieniem ulubionych od zawsze Bieszczadów.

3. DZIEDZIC Magdalena

55 lat. Mieszkanka Świdnika od urodzenia. Wykształcenie średnie. Wieloletni pracownik Domu Pomocy Społecznej w Świdniku w dziale Terapeutyczno – Opiekuńczym. Ponadto zatrudniona jako opiekun w Stowarzyszeniu „Egida”. Zawsze blisko ludzi chorych, niepełnosprawnych i starszych. Doskonale zna problemy i potrzeby tych osób. Dwoje dorosłych dzieci.

4. MICHALAK Zdzisława

Wykształcenie średnie techniczne. 40 lat pracy w WSK-PZL Świdnik na stanowisku Operator ECD. Obecnie emerytka. Członek Związku Zawodowego „Metalowcy”, zasiada w radzie delegatów i komisji rewizyjnej. W zarządzie Związku Emerytów i Rencistów. Sekretarz świdnickiej Rady Seniorów. Organizatorka turystyki dla seniorów. Hobby to wędkarstwo, zbieranie grzybów, działka i książki.

5. MACZYŃSKA Patrycja

40 lat. Wykształcenie wyższe, jedno dziecko. Z zawodu jestem położną. Praca w szpitalu i codzienny kontakt z chorymi kobietami pozwala mi zauważać ich problemy i szukać odpowiednich rozwiązań. Z zamiłowania jestem autorką powieści (trylogia „Dziedzictwo Południcy”: „Południca ze Świątyni Słońca, „Klątwa Nawii”, „Skarb Szeptuchy”). Współpracuję również z gazetą akademicką „Skafander”, gdzie prowadzę własną rubrykę „Magiczne Miejsca”. Zarówno praca zawodowa, jak i hobby, dają mi dużo satysfakcji, a ich różnorodność sprawia, że nie popadam w rutynę życia codziennego. Bardzo lubię podróżować po regionie. Zbieram i ożywiam na nowo lokalne legendy, przybliżam mało znane miejsca. Teraz pragnę odkryć walory Świdnika, który ma ogromny potencjał historyczny. Uważam, że nasze Miasto za mało go wykorzystuje. Nasze uzdrowiskowe i lotnicze korzenie mogłyby być atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale również dla gości naszego miasta. Bliskość lotniska sprawia, że Świdnik mógłby się stać otwarty na turystykę. Byłoby to korzystne ekonomicznie ożywienie naszej lokalnej gospodarki.

6. GAJEWSKI Piotr

32 lata. Rodowity świdniczanin. Wykształcenie wyższe (mgr inż.). Absolwent Politechniki Lubelskiej. Pracuje w przemyśle lotniczym, zajmując się między innymi zarządzaniem jakością oraz wdrożeniami nowoczesnych systemów awionicznych. Aktywny członek stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa. w 2015 roku wymyślił i doprowadził do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Świdnika projekt „Różany ogród”. Dzięki niemu, w okolicach bloków ulicach Reja i Norwida na tyłach świdnickiego szpitala, przeprowadzono rewitalizację skweru, nadając nowy kształt otoczeniu. Żonaty, dwoje dzieci.

7. GŁAŻEWSKI Feliks

58 lat. Żonaty, dzieci dorosłe. Od 38 lat w WSK-PZL Świdnik. Wykształcenie średnie.
Jego długoletnia praca zawodowa w PZL Świdnik, praca społeczna jako członka Zarządu ZZ ”Metalowcy” są gwarancją godnego i sumiennego wykonania podjętych zobowiązań. Uważa, że obecna władze miasta nie w pełni wykorzystała możliwości działania, żeby miasto Świdnik się rozwijało i powstawały nowe miejsca pracy. Kandydując na radnego chciałbym żeby Świdnik był miastem moich marzeń, żeby ludzie byli wobec siebie przyjaźni.