LIKWIDACJA STRAŻY MIEJSKIEJ

W ciągu 26 lat od utworzenia Straży Miejskiej rzeczywistość w istotny sposób uległa zmianie. Należałoby zastanowić się nad zasadnością utrzymywania takiej formacji, ponieważ jest ona finansowana z dochodów własnych Gminy, czyli stanowi niebagatelne obciążenie budżetu miasta, a co za tym idzie kieszeni podatników czyli każdego z Nas.

Autor artykułu: Wojciech Chojnacki

Jako Świdnik Wspólna Sprawa, po wygranych wyborach zlikwidujemy Straż Miejską.

Powody, dla których warto zlikwidować straż miejską (są oczywiste):
1. Będzie taniej – budżet SM w Świdniku to w około 1,5 mln złotych rocznie. Budżet Straży Miejskiej wystarczy na odpowiednie dofinansowanie Policji – co pozwala na prowadzenie przez Samorząd funkcji kontrolnej nad właściwym zabezpieczaniem porządku publicznego przez Policję na terenie miasta.
2. Będzie bezpieczniej – budżet Straży Miejskiej można przeznaczyć na dofinansowanie policji np. na dodatkowe patrole. To policja zajmuje się ściganiem przestępców i walką z chuliganami. Należy tutaj zaznaczyć, że ma ona znacznie większe uprawnienia i możliwości w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa niż Straż Miejska.
3. Koszty utrzymania Straży Miejskiej są niewspółmierne do efektów przez nią osiąganych. Jej zadania będzie można realizować w innej strukturze organizacyjnej.
4. Będzie przyjemniej i zdrowiej – kierowcy nie będą terroryzowani i nie będzie na nich polowania tylko po to, żeby „wlepić” jak najwięcej mandatów za złe parkowanie -jak to miało miejsce m.in. na ul. Słowackiego. Ponadto część budżetu przeznaczonego na SM można wykorzystać na rozwój miasta – jak postulujemy na Miejski Program Antysmogowy, w ramach którego mieszkańcy uzyskają dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na ekologiczne.
5. Praktyka wskazuje, że w przypadku Straży Miejskich mamy do czynienia z zaprzeczeniem roli i funkcji samorządów, które to w pierwszej kolejności powinny dostosować do potrzeb ludności liczbę miejsc parkingowych, zadbać o stan dróg, wybudować odpowiednią infrastrukturę, która będzie dostosowana do wymogów i potrzeb społeczeństwa (zmotoryzowanego), a dopiero później przeznaczać pieniądze na struktury inwigilacji, dręczenia i utrudniania życia obywatela, który na to wszystko płaci w postaci podatków od każdej zarobionej złotówki.

Likwidując SM i wcielając część jej funkcjonariuszy w strukturę urzędniczą miasta mielibyśmy kilku urzędników miejskich więcej (pełniących funkcje ekopatrolu). Jednak byliby to urzędnicy samorządowi, a nie służba mundurowa co ma niebagatelny aspekt ekonomiczny utrzymywania pracownika. Zlikwidowane struktury, kompetencje i zadania Straży Miejskiej przejęte zostaną przez pracowników Wydziałów Urzędu Miasta.

Zlikwidujmy SM, ograniczmy wydatki UM, zwiększmy wydatki na Świdnik i potrzeby jego mieszkańców. To jeden z punktów naszego Programu dla Świdnika.

Wojciech Chojnacki