Historia naszej organizacji sięga 2003 roku, kiedy w kilkanaście osób założyliśmy Stowarzyszenie Wspierania i Promocji “Nasz Region”. Powstanie stowarzyszenia było potrzebne głównie z uwagi na organizowane przez nas od roku 2003, przez kilka kolejnych lat, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świdniku.

Wówczas nad całym przedsięwzięciem czuwał Mariusz Wilk. To dzięki jego zaangażowaniu i ogromnej grupie fantastycznych młodych mieszkańców Świdnika, którzy tworzyli sztab, organizowane były finały do dziś z nostalgią wspominane przez mieszkańców. Były licytowane przeloty helikopterem, przejażdżki limuzyną czy wojskowym Hummerem, na scenie topowe kabarety i zespoły muzyczne nie tylko ze Świdnika, a przed kinem „Lot” za datek do puszki można było zjeść wojskową grochówkę, bigos, czy kiełbaskę. Warto też pamiętać o organizowanych w ramach WOŚP rajdach aut terenowych na nieistniejących już dziś „wilczych dołach” i corocznych imprezach towarzyszących w kilku lokalach w mieście (mniejsze koncerty, dyskoteki, strzelnica). Tak cementowała się grupa, która dziś tworzy stowarzyszenie Świdnik Wspólna Sprawa. Głównym miejscem finałów była zawsze sala w MOK, a po kilku latach właśnie MOK przejął organizację wydarzenia.

Jeszcze przed założeniem stowarzyszenia „Nasz Region” kilkoro obecnych członków ŚWS działało w sferze publicznej Świdnika jako radni Rady Miasta. Najdłużej funkcję tę pełnił Jakub Osina (radny miasta od 1998 do 2014 r., od 2014 Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego), radnymi byli też: Barbara Gajewska, Krzysztof Kruczek, Zenon Dec, Wiesław Księski, Tomasz Kisiel, Mariusz Wilk. Po raz pierwszy wystartowali w wyborach samorządowych pod nazwą KWW Świdnik Wspólna Sprawa w roku 2006. To jeszcze nie było stowarzyszenie, lecz komitet wyborczy, wokół którego budowała się dzisiejsza organizacja. Jako, że zarówno stowarzyszenie „Nasz Region”, jak i KWW Świdnik Wspólna Sprawa skupiały w dużej części te same osoby, a marka ŚWS stała się dobrze rozpoznawalna w Świdniku, postanowiliśmy zmienić nazwę stowarzyszenia właśnie na Świdnik Wspólna Sprawa. Stało się to oficjalnie 12.02.2016 r.

Od wyborów samorządowych w 2014 roku, współrządzimy w koalicji w powiecie świdnickim. Naszym reprezentantem w Zarządzie Powiatu Świdnickiego jest Jakub Osina, który nadzoruje wydziały: budownictwa i geodezji oraz promocji i przedsiębiorczości. Dzięki temu możemy pochwalić się rekordowym poziomem inwestycji powiatowych w Świdniku i pozostałych gminach powiatu. Decyzje podejmowane są transparentnie, a najważniejsze inwestycje poprzedzone konsultacjami społecznymi. W Radzie Miasta Świdnik zasiada w kadencji 2014-2018 dwoje radnych z ramienia ŚWS: Edyta Lipniowiecka oraz Wiesław Księski.

Przez lata wielokrotnie zabieraliśmy publicznie głos w sprawach ważnych dla mieszkańców Świdnika, czy to za pośrednictwem naszych radnych w mieście i powiecie, czy też w mediach i w internecie. Patrzymy obecnej władzy na ręce, odważnie krytykujemy oczywiste absurdy i złamane obietnice, wypominamy nepotyzm, ale przede wszystkim prezentujemy własne pomysły na to, by Świdnik zaczął się rozwijać przynajmniej tak samo dobrze, jak inne miasta Lubelszczyzny. Pomysły, przekształcone w konkretny, realistyczny program wyborczy do Rady Miasta Świdnik i Rady Powiatu Świdnickiego znajdziecie Państwo w zakładce PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Od początku jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi o różnych poglądach, oczekujemy jednak, by nadrzędnym celem tej współpracy było dobro mieszkańców naszego miasta i powiatu. Stąd wśród członków ŚWS są dziś osoby, które należały do różnych partii politycznych, ale liczebnie przeważają ci, którzy do żadnej partii nigdy nie należeli. Działamy lokalnie, ale w ramach rzeczywistości, na którą mają wpływ decyzje podejmowane także w Warszawie. Zgodnie z katalogiem wartości, które podzielamy, braliśmy udział w demonstracjach w obronie wolnego sądownictwa, zorganizowaliśmy także głośne na całą Polskę „Świdnickie Spacery – Reaktywację” przeciw ordynarnej propagandzie w mediach publicznych.

Lokalnie podejmujemy działania społeczne przynoszące wymierne skutki. Kilka przykładów opisaliśmy szczegółowo pod pozycją w menu na górze strony: AKCJE SPOŁECZNE.

W latach 2017 / 2018 podpisaliśmy szereg porozumień z różnymi organizacjami, dzięki czemu już teraz stanowimy wspólną, silną, demokratyczną alternatywę wobec fatalnie rządzącej od 20 lat w Świdniku bliskiej PiS prawicy. Porozumienia zawarliśmy dotychczas ze: Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Samorządowa, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesną i Związkiem Zawodowym „Metalowcy”. Osoby z tych organizacji znajdą się na naszych listach wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych. Zapraszamy do współpracy i prosimy o wsparcie wszystkich, dla których dobro mieszkańców Świdnika jest, tak samo jak dla nas, najważniejszym celem!

Mamy zaszczyt współpracować w gronie świetnych, zaangażowanych społecznie osób. Każda z nich ma na koncie organizację lub czynny udział w akcjach charytatywnych, prodemokratycznych, ma swoje zdanie i nie obawia się go prezentować.

Członkowie ŚWS reprezentują cały przekrój społeczny Świdnika. Są wśród nas studenci, osoby pracujące, emeryci. Są osoby zawodowo zajmujące się pracą w handlu, usługach publicznych, czy przedsiębiorcy. Dzięki temu możemy wewnątrz stowarzyszenia konfrontować różne punkty widzenia, wyciągać wspólne wnioski i na tej podstawie podejmować istotne działania.

W ramach Świdnik Wspólna Sprawa każdy, przy wsparciu pozostałych, może realizować indywidualnie ważne dla siebie i najbliższego otoczenia działanie. Oto przykłady: akcja “Szybki net na domkach w Świdniku” zrealizowana przez Adama Sadło, akcja #MyMamyNaprawiamy zrealizowana przez Edytę Lipniowiecką i Katarzynę Dragan, budowa placu zabaw z siłownią na osiedlu Wschód zrealizowana przez Macieja Kantora (w ramach Budżetu Obywatelskiego) itd. Więcej pod pozycją w menu na górze strony: AKCJE SPOŁECZNE.

Poglądy polityczne i przynależność partyjna członków stowarzyszenia nigdy nie odgrywały decydującej roli, jeśli chodzi o przynależność do ŚWS. Obecnie żadna osoba nie należy do jakiejkolwiek partii politycznej, co nie oznacza, że należeć nie może. Podstawą do wspólnego działania w ramach ŚWS jest jednak podzielanie katalogu podstawowych prodemokratycznych wartości, szacunek dla innych i chęć poświęcania własnego czasu i umiejętności na rzecz innych osób.

Wraz z partnerami, z którymi podpisaliśmy porozumienia, stanowimy obecnie największą prodemokratyczną siłę Świdnika i powiatu świdnickiego. Nie jesteśmy partią polityczną, lecz organizacją pozarządową, która skupia osoby podzielające podobne wartości. Oto pokrótce opisane najważniejsze z nich (kolejność nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie są równie istotne):

1. Wolność

To tlen dla każdego człowieka żyjącego w nowoczesnym europejskim społeczeństwie. Mowa tu o wolności do głoszenia własnych przekonań, wyrażania się bez ograniczeń na różnych polach: biznesu, kultury, religii, sztuki, zrzeszania, protestowania. Nikt nie ma prawa ograniczać osobistych wolności obywateli, o ile te wolności nie godzą w prawa innych osób.

2. Dialog

Podstawą dyskursu publicznego powinna być otwartość na racjonalne argumenty osób o odmiennych poglądach. Nie zgadzamy się na język nienawiści, poniżanie i drwiny, tak często obserwowane w życiu publicznym w Polsce, w ostatnich latach. Przekonujmy się wzajemnie operując faktami i argumentami. Kulturalnie i racjonalnie.

3. Demokracja

To pojęcie bardzo szerokie, zawierające same w sobie cały katalog wartości, praw i obowiązków, wynikających z wielowiekowych europejskich tradycji nauki, kultury, czy wiary chrześcijańskiej. Na tym gruncie, po upadku komunizmu, zbudowaliśmy w Polsce społeczeństwo coraz bardziej otwarte, dające obywatelom możliwości wybrania własnej ścieżki życiowej. Uważamy, że naszym zbiorowym obowiązkiem jest dbać o demokrację, pielęgnować ją i rozwijać.

4. Uczciwość

W każdej działalności publicznej, obowiązkiem osób, organizacji i instytucji jest przejrzystość podejmowanych inicjatyw pod każdym względem. Uczciwość oznacza tu np. nie tylko transparentne rozliczenia finansowe, ale też prezentowanie własnych myśli i planów bez chłodnej kalkulacji, za to zgodnie z sumieniem i katalogiem wartości.

5. Służba innym

Pod hasłem “Samorząd musi służyć mieszkańcom” szliśmy do wyborów w roku 2014. Tak wtedy, jak i teraz uważamy, że służebne podejście w działalności organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji musi być wartością podstawową. Dlatego poświęcamy własny czas, wykorzystujemy umiejętności i nieraz osobiste środki finansowe na realizację ważnych społecznie działań.

6. Równość

Każdy ma takie same prawa bez względu na pochodzenie, wyznawaną religię lub jej brak, płeć, preferencje seksualne, czy kolor skóry. Każdy ma takie same prawa w dostępie do usług publicznych, rynku pracy, czy sprawiedliwego procesu. To fundamenty demokratycznego państwa, w którym każdy ma prawo czuć się dobrze. Naszym wspólnym obowiązkiem bronić tych podstawowych praw i wartości.

7. Patriotyzm

Rozumiany lokalnie i ogólnie jako praca i poświęcenie dla dobra wspólnego, promowanie i kreowanie pożytecznych wszystkim wartości i inicjatyw. Jako obrona praw i wolności każdego obywatela.

Z licznych rozmów jakie prowadzimy z mieszkańcami, wynika że postrzegają oni miasto Świdnik jako takie, które rozwija się wolniej nawet od innych miast Lubelszczyzny. Chcemy nadać Świdnikowi nową dynamikę i wprowadzić konieczne zmiany, tak by mieszkańcy w końcu poczuli, że są tutaj najważniejsi, a urzędy i instytucje służą im, zamiast wąskiej grupie wybranych. 

Dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, by krok po kroku naprawiać to, co w Świdniku od dziesięcioleci jest zapomniane. Mowa choćby o ponad 70 gruntowych ulicach w mieście, które trzeba jak najszybciej zbudować, czy w sferze priorytetów, o wybudowanej za obecnej władzy kosztem 12,5 mln zł nowej siedzibie Urzędu Miasta. Naszym zdaniem jest wiele ważniejszych i pilniejszych spraw do załatwienia w Świdniku.

W powiecie świdnickim, gdzie współrządzimy od 2014 r., po latach marazmu poprzedniej władzy, szybko osiągnęliśmy rekordowy poziom inwestycji. Mowa o nowych drogach i remontach w całym powiecie, ścieżkach i infrastrukturze rowerowej, obiektach sportowych, lepszej dostępności usług urzędu dla mieszkańców (wydziały zamiejscowe w gminach powiatu, zmienione godziny otwarcia, system elektronicznej kolejki, płatności kartą). Pokazaliśmy, że potrafimy szybko i skutecznie działać w powiecie i tego samego chcemy też w stolicy powiatu.

Mamy przygotowany i jak najbardziej możliwy do zrealizowania program skierowany do mieszkańców naszego miasta oraz powiatu. Uwzględniliśmy w nim potrzeby, które bezpośrednio do nas zgłaszają sami Świdniczanie. Są to więc propozycje przemyślane, przeliczone i skonsultowane z mieszkańcami. Jeżeli zdecydujecie się Państwo  udzielić nam poparcia, to my deklarujemy realizację tych postulatów. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami w zakładce PROGRAM DLA ŚWIDNIKA.

Wierzymy, że wspólnie możemy zbudować lepszy Świdnik i jeszcze lepszy powiat. Potrzebujemy Waszego wsparcia, by to osiągnąć. Nas – wszystkich mieszkańców Świdnika nie stać na kolejne lata marazmu, pozorowanych działań, czy wizualizacji, z których nic nie wynika. Liczymy na Was!