Od grudnia 2017

Porozumienia wyborcze

Świdnik Wspólna Sprawa jest ruchem miejskim, który od zawsze gromadził wokół siebie różnorodnych ludzi. Troska o sprawy naszej małej ojczyzny i kwestie, które obchodzą zwykłych mieszkańców są filarami naszej działalności. Bo my jesteśmy zwykłymi mieszkańcami miasta i powiatu.

Chcemy jednak mieć bezpośredni wpływ na sprawy Świdnika i powiatu świdnickiego, dlatego jeszcze w grudniu 2017 roku rozpoczęliśmy budowę szerokiego porozumienia różnych środowisk. Założenie było jedno – wystąpimy w wyborach samorządowych pod szyldem Świdnik Wspólna Sprawa, a spory wielkiej polityki zostawimy w szafach. Nie zawsze negocjacje były łatwe, ale zawsze wierzyliśmy, że działając wspólnie możemy osiągnąć więcej. Że silna drużyna, to dużo więcej niż grupa ludzi zgromadzona wokół jednostki. Że warto dogadywać się ponad politycznymi podziałami, aby skuteczniej zmieniać miasto i powiat.

 

Ponieważ szczególnie cenimy sobie organizacje pozarządowe i inicjatywy mieszkańców, pierwsze porozumienie podpisaliśmy ze Społeczną Inicjatywą Samorządową. To grupa ludzi, którzy podobnie jak my widzą potrzebę zmian w funkcjonowaniu miasta. W wyborach samorządowych w 2014 roku startowali z własnej listy, uzyskując spore poparcie. Ordynacja wyborcza, która sprzyja większym, zdecydowała, że nie wprowadzili do Rady miasta i powiatu żadnego przedstawiciela. W wyborach w 2018 roku to sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ ludzie ci są na listach Świdnik Wspólna Sprawa i razem tworzymy bardzo mocny, bezpartyjny ruch miejski.

Kolejne porozumienie podpisane zostało z “Nowoczesną”. Wyszliśmy z założenia, że jesteśmy otwarci na wszystkie prodemokratyczne siły polityczne, pod warunkiem zachowania naszej tożsamości i zgody dotyczącej naszego programu dla miasta i powiatu. “Nowoczesna” rekomenduje dwoje bezpartyjnych kandydatów z naszych list. Na podobnych zasadach podpisaliśmy zimą tego roku porozumienie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej – partią, której poparcie rośnie w sondażach, i która ma w naszym mieście spore grono zwolenników. Widać więc jak bardzo stawiamy w Świdnik Wspólna Sprawa na różnorodność, a jednocześnie jak potrafimy jednoczyć ludzi wokół programu, tworzyć zgraną drużynę, która wygra wybory i zrealizuje obietnice.

Bardzo ważnym punktem było podpisanie kolejnego porozumienia ze związkiem zawodowym z PZL-Świdnik: “Metalowcami”. Współpracujemy z tym związkiem od lat, a wielu członków stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa należy również do “Metalowców”. Współpracujemy również ze związkami skupionymi w ramach powiatowej OPZZ.

W ostatnich dniach poszerzyliśmy naszą drużynę o porozumienie z ludowcami. Na jego mocy, na naszych listach do Rady Miasta Świdnik znajdą się osoby rekomendowane przez PSL. Wystawimy również wspólnego kandydata na burmistrza Świdnika. Porozumienie to jest efektem dobrej współpracy w ramach koalicji rządzącej od 4 lat w powiecie świdnickim.

W ten sposób w Świdniku powstała najszerzej wspierana od lat lista wyborcza, tworzona przez bezpartyjnych, w większości, mieszkańców miasta i powiatu. Lista, która gwarantuje dobrą współpracę z różnymi środowiskami, poszanowanie różnorodności, ale przede wszystkim realizację postulatów, z którymi idziemy do wybory. Lista, która nie stawia na jednostkę, ale na silną drużynę.
Bo Świdnik Wspólna Sprawa to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przychodzą do nas z różnych środowisk, a łączy ich przekonanie, że nasza mała ojczyzna może być lepiej zarządzana, że władza może być bliżej mieszkańców i zawsze po ich stronie.