PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Miejski Program In Vitro

Po zdobyciu większości w Radzie Miasta Świdnik wprowadzimy już od 2019 roku miejski program finansowania procedury in vitro. W całej Polsce z problemem niepłodności boryka się, według danych szacunkowych, od 10 do 15% par. Chcemy pomóc mieszkańcom Świdnika w leczeniu niepłodności najskuteczniejszą ze znanych metod. Każdy zasługuje na szansę zostania rodzicem!

Ogromną szansę powiększenia rodziny dawał wcześniej wprowadzony w 2013 roku Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego In Vitro. Niestety zmiana rządu sprawiła, że program został zlikwidowany w czerwcu 2016 roku. Przez blisko trzy lata z procedury udało się skorzystać ponad 19 tys. par. Dzięki temu w Polsce urodziło się 8395 dzieci. Z refundacji korzystali również mieszkańcy Lublina. Tutaj za sprawą programu na świecie pojawiło się 150 małych lublinian. W chwili obecnej nie ma szansy na kontynuacje programu rządowego, nic jednak nie stoi na przeszkodzie by dofinansowanie metody in vitro mogło być realizowane przez samorządy w całej Polsce.

 

Tego typu programy działają w wielu polskich miastach. Pierwszym, które postanowiło wyjść naprzeciw problemom z niepłodnością była Częstochowa. Obecnie do listy można już dopisać Warszawę, Łódź, Gdańsk, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Chojnice, Sosnowiec, Słupsk czy Szczecinek. Chcemy by dołączył do nich i Świdnik, by i nasze pary mogły otrzymać szansę na spełnienie swoich marzeń o powiększeniu rodziny.

Wiemy, że wielu mieszkańców naszego miasta oczekuje od samorządu proponowanego przez nas rozwiązania i uważamy, że działania w tym zakresie są niezbędne. Do zadań lokalnych władz należy wspieranie świdnickich rodzin, a Miejski Program In Vitro to metoda, dzięki której realnie pomożemy potrzebującym Świdniczanom.

W 2019 roku planujemy objęcie programem 30 par z terenu miasta. Dofinansowanie wyniesie 5000 zł do zabiegu. Oznacza to, że pary będą finansować jedynie różnicę między dopłatą od miasta a kosztem leczenia. Całkowita wartość programu w pierwszym roku działania wyniesie 200 000 zł. W kolejnych latach całkowita kwota programu zostanie dostosowana do liczby par zainteresowanych dofinansowaniem. Jeden zabieg in vitro wraz z badaniami to wydatek ponad 10 tys. zł. Czasem jednak zabieg należy powtórzyć- koszty, więc wzrastają. Nie każdą parę stać na to by móc sfinansować całą procedurę. I tu nieodzowna staje się pomoc samorządu.

Miejski Program In Vitro będzie dostępny dla wszystkich par z terenu Świdnika na podstawie kwalifikacji medycznej, według kolejności zgłoszeń. Jedyny wyjątek będą stanowiły osoby z chorobami nowotworowymi, dla nich przewidujemy pierwszeństwo w skorzystaniu z dofinansowania. W sytuacji zagrożenia płodności, tuż przed poddaniem pacjentki chemioterapią przeciwnowotworową, należy pobrać i zamrozić jej komórki jajowe. Takie działanie to dla wielu szansa i nadzieja na powiększenie rodziny po całkowitym powrocie do zdrowia. W proponowanym programie nie będą obowiązywały żadne inne kryteria poza miejscem zamieszkania i kwalifikacją medyczną. Ośrodki, które będą realizować zadanie, zostaną wyłonione na podstawie oferty konkursowej. Podobne podejście mają samorządy w miastach w których program jest już realizowany.