PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Powszechne stypendia dla uczniów

Po feriach zimowych w 2019 roku wprowadzimy Program stypendialny dla uczniów świdnickich szkół podstawowych. W jego ramach aż 30% najlepszych uczniów w każdej klasie będzie otrzymywać przez kolejny semestr po 200 zł miesięcznie.

 

W naszym założeniu program taki nie powinien skupiać się jedynie na wybitnie zdolnych jednostkach, ale powinien być dostępny dla każdego dziecka, które zechce włożyć wysiłek w swoją naukę szkolną. Chcemy w ten sposób stymulować zwiększenie poziomu edukacji i wesprzeć finansowo świdnickie rodziny. Wierzymy, że lepiej wykształceni absolwenci świdnickich szkół podstawowych to świetna inwestycja w przyszłość miasta.

W ramach programu stypendialnego, który proponujemy 30% najlepszych uczniów w każdej klasie będzie otrzymywać przez semestr po 200 zł miesięcznie. Potem (po feriach zimowych i wakacjach) program będzie odnawiany, co będzie szansą dla każdego ucznia na poprawę wyników i znalezienie się w gronie stypendystów. Będzie to również sprzyjało naturalnej chęci utrzymania dobrych wyników i, co za tym idzie, dalszego pobierania stypendium. Do programu będzie wliczana średnia ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii/etyki. Ocena z zachowania nie będzie miała wpływu na przyznanie stypendium.

Idea programu ma stymulować i mobilizować do nauki, a jednocześnie program jest na tyle powszechny (co trzecie dziecko w szkole podstawowej), że stanowić będzie realna pomoc świdnickim rodzinom. Koszt programu wyniesie 2,3 mln zł rocznie.