PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Program Budowy Ulic

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym zdaniem należy w Świdniku zmienić priorytety inwestycyjne. Kosztowne inwestycje takie jak Plac Konstytucji 3-go Maja (9 mln zł), czy nowy Urząd Miasta (12,5 mln zł) zostały zrealizowane bez zewnętrznego dofinansowania i w znacznym stopniu obciążyły budżet miasta – uniemożliwiając realizację tak ważnych inwestycji dla mieszkańców, jak likwidacja dróg gruntowych czy budowa chodników.

Opracujemy, w konsultacji z mieszkańcami, i wprowadzimy w życie Program Budowy Ulic.
Powstanie w ten sposób przejrzysty harmonogram budowy ulic (z gruntowych na asfaltowe), który zrealizujemy w latach 2019-2023.

 

Na plan pierwszy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych zostaną wysunięte strategiczne dla Świdnika ulice: Al. Solidarności – od ronda Jana Pawła do ul. Kusocińskiego; ul. Gospodarcza; ul. Dworcowa;

Niezbędny jest kompleksowy remont ulic Witosa, Targowej i Okulickiego realizowany przez miasto oraz remont ulic Armii Krajowej i Maczka realizowany przez powiat.

Bardzo ważna jest budowa ulic do nowopowstałych bloków wielorodzinnych – na przykład ul. Św. Brata Alberta, której realizację zapowiadamy na 2019 rok. To miasto, a nie nabywcy nowopowstających bloków, powinno ponosić koszty budowy infrastruktury drogowej. Należy kontynuować przejmowanie ulic i chodników od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wiele z nich (jak chociażby przejazd między garażami pomiędzy ulicami Głowackiego i Racławicką wymaga natychmiastowego remontu).

W ramach budowy ulic następować będzie dalszy rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych, budowanych wyłącznie z nawierzchni bitumicznej, spójny z istniejącymi już ścieżkami. Widzimy również konieczność uzupełnienia systemu wypożyczalni rowerów miejskich o stację roweru przy targowisku, na osiedlu Wschód i w okolicach ul. Klonowa/Spadochroniarzy.

Są w naszym mieście ciągle rejony, które wymagają doświetlenia – to m.in. ul. Żwirki i Wigury, przejście pod wiaduktem obok parku przy PZL.

W wielu miejscach np. w okolicach ul. Kopernika, 3-go maja potrzebne są zmiany prowadzące do uporządkowania przestrzeni publicznej. W ramach tych działań możliwe jest stworzenie nowych, nieuciążliwych dla mieszkańców miejsc parkingowych.