PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Program dla Seniorów

WYGODNE MIASTO

Uzupełnienie struktury miejskiej poprzez plan zagospodarowania przestrzeni ławkami dla seniorów. Wpłynie to na walory estetyczne miejsca, jak również będzie pełnić funkcję rekreacyjną. Poprawi komfort życia mieszkańców z grupy wiekowej:senior. Dzięki takim udogodnieniom na dłuższych trasach spacerowych, zapewniony będzie odpoczynek.

Projekt przewiduje:
– ławki zadaszone (koszt jednej ok 2000 zł),
– ławki bez zadaszenia (koszt jednej ok 500 zł).
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej wśród osób starszych oraz do integracji mieszkańców z lokalną społecznością, zmniejszając marginalizację osób starszych i wpływając na przełamywanie barier.
Gmina przeznaczy na ten cel w 2019 roku 80 000zł.
Miejsca usytuowania ławek zostaną wybrane po konsultacji ze środowiskiem seniorów (w tym ze świdnicką Radą Seniorów i stowarzyszeniami, które skupiają emerytów i rencistów)

DOGODNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Celem projektu jest stworzenie linii miejskiej, obejmującej dojazd do rejonów Świdnika, oddalonych od przystanków i ułatwiającej codzienne czynności, jak np. zakupy.

Trasa obejmowałaby dojazd do takich miejsc, jak: targ, Kaufland, osiedle Adampol, czy cmentarz komunalny. Kompaktowy autobus poruszałby się jedynie na trasie miejskiej. Jego kursowanie nie będzie sezonowe i uzależnione od warunków atmosferycznych. BĘDZIE TO PUBLICZNY TRANSPORT BEZPŁATNY.

MUZYKALNE MIASTO

Rozszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o małe, otwarte (nie tylko dla seniorów) letnie koncerty folklorystyczne, muzyki poważnej, jazzu oraz poezji śpiewanej.

Przyczyni się to do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w Świdniku. Imprezy te mogą być wspaniałym uzupełnieniem letniej oferty programowej organizacji i instytucji kultury, a mieszkańcom, którzy nie mogą np. wyjechać na wakacyjny wypoczynek, da to szansę na spędzenie czasu w sposób inspirujący. Realizacja projektu stworzy możliwość spotkania z muzyką na żywo, rozwijającą wyobraźnie i w wyjątkowy sposób komunikującą się z widzem. Różnorodność formy pozwoli na dobranie oferty według indywidualnych preferencji i zainteresowań. Przygotowywanie i organizacja takich wydarzeń będzie kreatywną formą oddziaływania społecznego w sferze kultury i aktywizacją ludzi starszych oraz zachętą do rozwoju artystycznego na płaszczyźnie międzypokoleniowej.

Więcej na temat Programu dla Seniorów w artykule Marty Wójcik: https://swidnikwspolnasprawa.pl/czas-na-spoleczny-rewanz/