PYTANIA "GŁOSU ŚWIDNIKA"

Głos Świdnika zadał pytania Mariuszowi Wilkowi – naszemu kandydatowi na urząd burmistrza Świdnika. Pytania były co najmniej tendencyjne i stawiane “z tezą”. Nie miały nic wspólnego z dziennikarską rzetelnością. Zobaczcie, co odpowiedział nasz kandydat. Założymy się, że gazeta wydawana za nasze wspólne publiczne pieniądze nie opublikuje tych odpowiedzi. [AKTUALIZACJA] Zgodnie z przewidywaniem, nie opublikowano odpowiedzi, ani też pytań. Tematu nie było…

Pytanie 1: Został pan wybrany na sekretarza powiatu choć, jak twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa, nie spełniał pan kryteriów. Tymczasem pan i pana ugrupowanie obiecujecie nową jakość w rządzeniu Świdnikiem. Czy będzie polegała na zatrudnianiu osób, które nie mają kompetencji, ale są z zaprzyjaźnionych ugrupowań?

Odpowiedź: Nowa jakość w rządzeniu to przede wszystkim działania, a nie pozory. Świdnik przeżywa okres inwestycyjnego marazmu, o czym świadczy ranking Wspólnoty, pisma samorządowców. W tej kadencji inwestycje ”na głowę mieszkańca” spadły na tle innych miast. Nie pozyskujemy optymalnie funduszy zewnętrznych. „Sukcesy” W. Jaksona w tej kadencji to urząd za ok. 13 mln zł (bez dofinansowania zewnętrznego) oraz rozgrzebany plac, zalany brzydkim betonem (do którego dofinansowania wciąż nie ma). Te inwestycje symbolizują to, co chcemy zmienić –budować drogi, a nie urzędy i place.

Ogłoszę nowe konkursy na prezesów miejskich spółek obsadzonych bez konkursu – jak np. prezes Avii, który jest aktywnym, bardzo kontrowersyjnym politykiem. Podobnie prezes Pegimeku wywodzi się z konkretnego środowiska politycznego, i w dodatku jest spoza Świdnika. Warto wspomnieć o sekretarz miasta, w przeciwieństwie do mnie zatrudnionej bez konkursu. Wydaje się więc, że periodyk burmistrza jakim jest Głos Świdnika powinien zapytać o te fakty swojego chlebodawcę.

Pytanie 2:Program ŚWS i pana to w wielu punktach powielenie tego, co robi burmistrz Jakson, np. jeśli chodzi o drogi gruntowe czy program stypendialny. Zapowiadacie np. likwidację straży choć policja chwali jej działania. Chcecie też wydać budżetowe pieniądze na wymianę starych pieców, a przecież jest rządowa pomoc na ten sam cel. To nie wygląda na przemyślany program.

Odpowiedź: Czy kopiujemy program Jaksona? Nie sądzę, ponieważ nasz ogłosiliśmy dużo wcześniej i zrobiliśmy to w oparciu o konsultacje.

Burmistrz miał 20 lat na budowę wielu dróg. Być może ciągle ma to w programie, jednak rzeczywistość pokazała, że zrobił o wiele za mało przez te 20 lat. Czas to zmienić.

Nasz program stypendialny różni się od nagród przyznawanych teraz – jest powszechny i będzie dotyczył 1/3 wszystkich uczniów w każdej klasie. To całkowita zmiana i pomysł, na który nie ma szans wpaść ktoś, kto tak jak W. Jakson rządzi już miastem od 20 lat, zasiedział się na swoim stołku.

Warto wspomnieć o Programie In Vitro, którego burmistrz nie postuluje; o poprawie jakości wody, o której również nie ma mowy w jego programie i wielu innych rozwiązaniach (np. ławki dla seniorów, których burmistrz nie może postawić od 20 lat).

Straż Miejska jest naszym zdaniem zbędna – namawiam wszystkich, którzy tak uważają do głosowania na ŚWS. Jest to formacja droga i nie przystająca do realiów XXI wieku – a momenty, w których strażnicy pilnują parkingu przed kinem podczas uroczystości organizowanych przez burmistrza, są groteskowe.

Chcemy wspierać walkę ze smogiem, bo powietrze, którym oddychamy jest wspólnym dobrem, a rząd i rządzący od 20 lat burmistrz nie radzą sobie jak dotąd z jego poprawą w naszym mieście.

Głos na mnie to głos za zmianą – bo jeśli wybierzemy obecnego burmistrza nie zmieni się nic. To 62-letni człowiek, który od 20 lat rządzi miastem.

Pytanie 3: Piszecie w swoim programie, że wybudujecie szybciej baseny. Jak zamierzacie zrealizować tę obietnicę, biorąc pod uwagę, że miasto wybrało już wykonawcę tej inwestycji, który przygotował jej projekt i ma w umowie

Odpowiedź: Warto przypomnieć w tym miejscu, że Pan Jakson obiecywał otwarcie basenów przed wakacjami 2018. Zrobił to publicznie, co pokazaliśmy w naszym filmie na ten temat. Śmiech dodany w tle jest symbolem minionej kadencji –obietnic bez pokrycia i wizualizacji. Jestem pewny, że jeśli nadal będzie rządził W. Jakson, baseny nie powstaną na czas – jego działania w tej kwestii przez lata były po prostu nieudolne i sprowadzały się do obiecanek (jak oddanie basenów w 2018, przed wakacjami…).