Kandydaci do Rady Powiatu Świdnickiego

Okręg nr 3 (Piaski, Trawniki, Rybczewice)

1. ŚWIERCZYŃSKI Grzegorz

41 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji (kierunek: Samorząd Terytorialny). Ukończył studia podyplomowe „Polityka Rolna i Wykorzystywanie Funduszy UE”. Pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Piaskach. Aktywny społecznik: p.o. prezesa stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Samorządowa na rzecz rozwoju Powiatu Świdnickiego; Członek Fundacji Komórek Macierzystych (DKMS) – zarejestrowany dawca; Członek Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Pomysłodawca i współorganizator Akcji Charytatywnej “ZESZYT” (w latach 2003 -2014 przekazano dzieciom 6000 wyprawek szkolnych, w tym 500 tornistrów dla pierwszoklasistów). Współorganizator zbiórki podpisów pod petycjami: do zarządu Portu Lotniczego w Świdniku ws. zwiększenia siatki połączeń lotniczych (zebrano 1100 podpisów); do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. uruchomienia stałego przejścia granicznego na Lotnisku w Świdniku (zebrano 1000 podpisów). Żonaty. Szczęśliwy Tata 2-letniej córki Weroniki. Jako radny powiatowy chciałby działać na rzecz gmin powiatu: przywrócić funkcjonowanie posterunków Policji w Trawnikach, Rybczewicach; utworzyć punkty ambulatoryjne wraz z mobilnymi karetkami w Trawnikach, Rybczewicach; działać na rzecz wspierania gminno-powiatowej komunikacji publicznej. Powiat Świdnicki to nie tylko Świdnik, to także Piaski, Trawniki, Rybczewice i Mełgiew. Wszyscy mamy równe szanse na rozwój. Hasło jego kampanii wyborczej to POWIAT ŚWIDNICKI – POWIAT RÓWNYCH SZANS.

2. WYPYCH Iwona

39 lat, mieszkanka Trawnik. Wykształcenie wyższe magisterskie. Naczelnik Urzędu Pocztowego w Trawnikach. Otwarta na nowe wyzwania, solidaryzuje się z otoczeniem, bezinteresownie pomaga innym. Pracowitość i wyrozumiałość to również jej cechy. Mąż Marcin, córka Julia i syn Mateusz. Startuje do Rady Powiatu ponieważ nie są jej obce losy społeczeństwa – zna problemy mieszkańców Trawnik i powiatu i chce pomóc je rozwiązywać.

3. NIEROJEWSKA – ŁOPACIUK Elżbieta

Nauczyciel dyplomowany i pedagog z 34-letnim stażem pracy głównie w szkolnictwie specjalnym. Absolwentka UMCS w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika Specjalna oraz licznych studiów podyplomowych (między innymi Uniwersytet Warszawski, Studium Prawa Europejskiego). Pracowała jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku. Działała w Stowarzyszeniu na rzecz Ośrodka przy SOSW w Świdniku oraz była w jego zarządzie. Przez wszystkie lata pracy zawodowej należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc w nim funkcję Prezesa Szkolnego Oddziału ZNP oraz członka Zarządu Powiatowego i Gminnego ZNP w Świdniku. Jej pasją jest praca i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i uświadamianie ogółu społeczeństwa o potrzebie ich akceptacji, jak również włączania tych osób w nurt życia. Ulubione zajęcia to uprawa kwiatów, literatura, muzyka i film. Ma męża i troje dorosłych, samodzielnych dzieci.

4. PIETRAŚ Grzegorz

33 lata. Żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w miejscowości Izdebno Kolonia, Gmina Rybczewice. Od roku 2004 prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jego zainteresowania to motoryzacja i myślistwo . Jest konsekwentny, ambitny i pracowity. Od 2007 roku jest czynnym członkiem OSP Izdebno „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

5. ŚCIBAK Aleksandra

36 lat. Wykształcenie średnie, mężatka, 2 córki: Klaudia 11 lat, Dominika 10 lat, mąż Andrzej. Pracownik PZL ŚWIDNIK SA. Tak jak wszyscy mieszkańcy Powiatu, doskonale zna stan dróg oraz działanie komunikacji publicznej w ramach powiatu. Jeśli zostanie wybraną na radną zrobi wszystko, żeby jak najszybciej przystąpić do gruntownych remontów dróg oraz poprawić kursowanie pojazdów komunikacji powiatowej. W XXI wieku nie powinno być, sytuacji, w której mieszkańcy powiatu mają problemy z przemieszczaniem się. Jej motto to: „Skuteczny samorząd to wyraźna przyszłość”. Zamieszkała w Wygnanowicach.

6. KOWALCZYK Tomasz

34 lata. Wykształcenie średnie techniczne, pracownik WSK –PZL Świdnik. Członek Związku Zawodowego „Metalowcy”. Kandydując do Rady Powiatu Świdnickiego chce propagować ekologię, odnawialne źródła energii (baterie słoneczne) w prawie każdym gospodarstwie. Wszyscy wiemy jak droga jest energia elektryczna dlatego warto zainteresować mieszkańców naszego powiatu, w szczególności rejon wiejski, energią odnawialną. Zamieszkały w Józefowie.

7. WILK Katarzyna

Wykształcenie ekonomiczne. Przedsiębiorca, od wielu lat współwłaściciel firmy produkcyjnej. Prywatnie żona i matka 2 dzieci. Dzieli swój czas między obowiązki domowe i pracę zawodową. Mimo ograniczonego wolnego czasu, zawsze znajdzie chwilę na działalność społeczną.