REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA

Komitet Wyborczy Wyborców Świdnik Wspólna Sprawa
ul. Elektryczna 7A, 21-040 Świdnik

pełnomocnik komitetu wyborczego – Jakub Osina, zam. Świdnik
pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego – Krzysztof Kruczek, zam. Świdnik

REJESTR KREDYTÓW W .PDF

Lp. Data wpisu Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje

 

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet Wyborczy Wyborców Świdnik Wspólna Sprawa
ul. Elektryczna 7A, 21-040 Świdnik

pełnomocnik komitetu wyborczego – Jakub Osina
pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego – Krzysztof Kruczek

REJESTR WPŁAT W .PDF

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje