PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Likwidacja Straży Miejskiej i Program Antysmogowy

Walka ze smogiem, który od wczesnej jesieni do wiosny jest poważnym problemem w naszym mieście nie może sprowadzać się jedynie do karania. Uważamy, że ostatnie dwa lata pokazały nieskuteczność tej strategii – kolejne środki zainwestowane w drony i inny sprzęt dla Straży Miejskiej wcale nie przyniosły efektów w postaci czystego powietrza. Niemal codziennie w okresie grzewczym nad Adampolem unoszą się śmierdzące chmury dymu, które zatruwają mieszkańców te dzielnicy i całego miasta. Czas to zmienić.

 

Na Straż Miejską, która pełni zadania ekopatrolu Świdniczanie wydają 1,5 mln złotych rocznie. W skali pięcioletniej kadencji to kwota 7,5 mln złotych. Naszym zdaniem ta kosztowna Straż Miejska jest nieefektywna i należy ją zlikwidować. Część zadań – w tym kontrolne w obszarze ekologii – należy przekazać do struktury Urzędu Miasta. Za część zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy sfinansujemy program wymiany pieców na ekologiczne. Całkowity koszt wymiany instalacji w jednym domu to ok. 15 000 zł – część tych kosztów będzie pokrywać właściciel, część Miejski Program Antysmogowy. W ten sposób w ciągu 5 lat zlikwidujemy 300 zanieczyszczających środowisko pieców i uzyskamy realny wzrost jakości powietrza w Świdniku.