PROGRAM DLA ŚWIDNIKA

Przyjazna komunikacja miejska

Dla nas przyjazna komunikacja miejska to pogodzenie postulatów kierowców samochodów i potrzeb mieszkańców dojeżdżających np. do pracy lub szkoły. Dobra komunikacja publiczna jest w interesie wszystkich. Im więcej osób korzysta z autobusów, tym mniejsze korki na drogach, czystsze powietrze, którym oddychamy my i nasze dzieci. Inwestycje w komunikację publiczną to inwestycje w nowoczesne, przyjazne i zdrowe otoczenie.

Przyjazna dla mieszkańca komunikacja miejska składa się z 4 elementów tzw. czynników wpływających na jakość i satysfakcję klientów:

 • Czas podróży.
 • Wygoda podróży.
 • Koszt podróży.
 • Bezpieczeństwo podróży.

By istotnie poprawić jakość komunikacji postulujemy proponujemy:

Skrócić czas podróży poprzez:

 • Dalszą integrację komunikacji z MPK Lublin. To radni miejscy Świdnik Wspólna Sprawa jako pierwsi postulowali włączenie Świdnika do systemu MPK Lublina. (Postulowałem jako pierwszy wprowadzenie linii nocnej).
 • Zwiększenie dostępności – wprowadzenie dodatkowej linii z innymi punktami docelowymi w Lublinie: wprowadzimy 3 nowe kierunki autobusów (szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych): Zana, miasteczko akademickie oraz okolice ul. Zemborzyckiej/Budowlanej/Diamentowej dla osób dojeżdżających do pracy i szkoły. Linie te będą utworzone we współpracy z MPK Lublin i współfinansowane przez miasto.
 • Stworzenie linii miejskiej obejmującej obszary miasta nie objęte w tej chwili komunikacją (os. Wschód, Adampol, cmentarz, markety, targowisko).
 • Zwiększenie częstotliwości, punktualności, rytmiczności i niezawodności. Częstsza kontrola funkcjonowania systemu komunikacji. Położenie większego nacisku na poprawne funkcjonowanie komunikacji w weekendy oraz zwiększenie liczby kursów komunikacji nocnej.

Zmniejszyć koszt podróży

 • Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów po Świdniku dla seniorów.
 • Minimalizacja opłat za przejazd poprzez wprowadzenie niższych cen biletów dla mieszkańców miasta na terenie Świdnika – Świdnicki Bilet Miesięczny.

Zwiększyć wygodę podróży

 • Wprowadzenie oznakowania pojazdów i informacji na przystankach zawierających informacje o możliwościach kontynuowania podróży w Lublinie. Podawanie czasu podróży łącznego dla takich lokalizacji.
 • Uzupełnienie ławek na przystankach w miejscach, gdzie ich obecnie brakuje.
 • Wprowadzenie biletomatów na przystankach oraz poprawa estetyki i oświetlenia przystanków.
 • Darmowe WI-Fi w autobusach kursujących w Świdniku.
 • Darmowe ładowarki dla smartfonów na przystankach.
 • Zwiększenie liczby miejsc uprzywilejowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych w autobusach.
 • Wprowadzenie miejsc na rowery umożliwiających kontynuowanie podróży w Lublinie rowerem.
 • Wprowadzenie wskazywania czasu przyjazdu autobusów na przystankach.
 • Wprowadzenie punktu biura obsługi klienta bez konieczności udawania się w sprawie skarg i innych problemów do MPK w Lublinie.
 • Wprowadzenie aplikacji podającej rzeczywiste czasy przejazdów.
 • Dostosowanie siatki połączeń w oparciu o ankietyzacje mieszkańców Świdnika raz na 4 lata.
 • Uruchomienie stanowiska pełnomocnika Burmistrza ds. komunikacji miejskiej – osoby która zajmie się tylko problemami pasażerów i komunikacji.

Zwiększyć bezpieczeństwo podróży

 • Usuwanie zniszczeń na przystankach w ciągu 12 h od ich pojawienia się.
 • Wprowadzenie urządzeń grzewczych na przystankach w najzimniejsze dni.