NOWE NA STRONIE - POROZUMIENIA WYBORCZE

Na naszej stronie dodaliśmy nowy tekst oraz film w zakładce KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA. Informacje tam zawarte dotyczą porozumień wyborczych, jakie od grudnia 2017 r. zawieraliśmy z różnymi organizacjami, tworząc w ten sposób największy w historii Świdnika prodemokratyczny blok wyborczy.

Dzięki serii podpisanych porozumień, kandydaci rekomendowani przez Społeczną Inicjatywę Samorządową, .Nowoczesną, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Związek Zawodowy “Metalowcy’ oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, znajdą się na naszych listach wyborczych do Rady Miasta Świdnik oraz do Rady Powiatu Świdnickiego, będzie także wkrótce ogłoszony wspólny kandydat na burmistrza Świdnika. Zapraszamy po szczegółowe informacje tutaj: https://swidnikwspolnasprawa.pl/porozumienia-wyborcze/